Realizacje

Realizacje

Budownictwo przemysłowe

Allcon Budownictwo Sp. Z O.O.

Wykop wraz z wywozem urobku oraz wbudowanie gruntu z profilowaniem pod fundamenty i zasypki – budowa Centrum Handlowego Lidl w Inowrocławiu, Aleja Niepodległości.

Okres realizacji: VII 2017 r.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „MEGA” Sp. Z o.o.

Wykop wraz z wywozem urobku dla posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz garażu podziemnego „Solankowe Zacisze” w Inowrocławiu.

Okres realizacji: IV 2019 r.

Broster Sp. Jawna

Wymiana gruntu na terenie podmokłym pod budowę PLACU SKŁADOWEGO ORAZ PARKINGU PAROC SP. Z O.O.
Łączna powierzchnia ponad 4ha.

Okres realizacji: I 2020 r.

PPUH Pasz Konspol Sp. Z O.O.

Budowa kurników 12 sztuk, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, stóp fundamentowych, podwalin, cokołów oraz wykonanie posadzki.
Budowa dróg asfaltowych, placy betonowych i chodników na terenie.
Budowa budynku socjalno – biurowego dwu kondygnacyjnego. (kompleks)
Budowa budynku chłodni.
Budowa fundamentów pod silosy paszowe.
Budowa niecki dezynfekującej.
Budowa fundamentów pod agregaty.
Budowa fundamentów wag wraz z wagami najazdowymi.
Niwelacja terenu, posianie trawy i posadzenie drzew.

Okres realizacji: 2019/2020

PPUH Pasz Konspol Sp. Z O.O.

Budowa drogi dojazdowej do fermy:
• Wykonanie pomiarów geodezyjnych
• Roboty przygotowawcze
• Korytowanie i profilowanie podłoża
• Wykonanie przepustu pod drogą
• Wykonanie podbudowy
• Wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej
• Wykonanie poboczy
• Wykonanie projektu orgazniacji ruchu
• Oznakowanie drogi

„Konspol Holding” Sp. Z o.o.

Budowa kurników 7 sztuk, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, stóp fundamentowych, podwalin, cokołów oraz wykonanie posadzki.
Budowa dróg asfaltowych, placy betonowych i chodników na terenie.
Budowa fundamentów pod silosy paszowe.
Budowa niecki dezynfekującej.
Budowa fundamentów wag wraz z wagami najazdowymi.
Niwelacja terenu i posianie trawy.

Okres realizacji: 2020/2021

Gospodarstwo Rolne Tomasz Zitzman

Wykonanie robót budowlanych budynku magazynowego na płody rolne oraz maszyny rolnicze wraz z placami manewrowymi. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Okres realizacji 2021/22

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.

Wymiana geowłókniny i podwyższanie kwatery na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Zakłady drobiarskie „Koziegłowy” Sp. Z o.o.

Budowa płyty obornikowej.
Roboty ziemne – humusowanie, wykop pod płytę i wykop pod szamba.
Prace betonowe – wykonanie warstwy chudego betonu, ułożenie folii budowlanej, wykonanie płyty obornikowej ( beton zbrojony włóknami rozporoszonymi, zatarcie na gładko wraz z impregnacją)
Osadzenie i montaż zbiorników na odcieki oraz montaż instalacji sanitarnej.

Okres realizacji: II 2022

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Nowość”

Budowa kurników – kompleksowa realizacja inwestycji.

Okres realizacji: I 2023